Ara que esta tant de moda això dels Sudokus … navegant per internet he trobat una web on es poden fer Sudokus Online, la web en questió és: http://www.javivicente.com/sudoku/

Sabíeu que:

– Al Segle XVII el matemàtic suís Leonard Euler ja va descriure els quadrats màgics llatins com una curiositat.

– El 1970 Walter Mackey ho publica com puzzle Number Place a la revista Math Puzzles and Logic Problems. Mackey teballava per l’editorial Dell Magazines (wiki) a NY.
– El 1984 l’editorial japonesa Nikoli ho publica en un altre diari. El nom original, Suji wa dokushin ni kagiru passa a abreviar-se Su Doku (Su = Número, Dolu = Sol: «Números Sols»).

– El 1986 ontrodueixen la varietat que els faria més populars: ha d’haver menys de 30 números com a «pistes» en la posició inicial, que amés ha de ser rotacionalment simètrica. Això no sempre es cumpleix als Sudokus actuals, així que els que veguis d’aquest mode es podrien considerar més purs.

– El 1997 Wayne Gould prepara alguns Sudokus pel diari The Times, que els publica bastant més tard: el desembre de 2004. Tres Dies després The Daily Mail publica els seus Sudokus amb el nom codenumber.

– El 2005 molts altres diaris britànics inclouen Sudokus a diari a les seves pàgines.